TERNAT

Ternat Brabant

Provincie Vlaams-Brabant E.U.
Geschiedenis, historische figuur, historische gebouwen, Ternat vandaag, Ternat linksde KruikenburgWambeek
eeuwvermeld ) bevond zich een vertegenwoordiging
van de Nijvelse abdij. Alle abdijdomeinen lagen ook in de Brabantgouw,
tussen Schelde en Dijle.

Sinds ongeveer het jaar 1000 had de graaf
van Leuven zich opgeworpen tot bescherm-
heer van de Sint-Gertrudisabdij, inclusief
het West-Brabantse eigendom ervan.

De abdissen bleven echter op het standpunt dat zij rechtstreeks aan de Duitse
keizer ondergeschikt waren en niet aan andere wereldlijke heren.
In latere schriftelijke overeenkomsten tussen de hertogen en de abdissen
zou meestal de taal van de abdij van Nijvel, het Picardisch, worden gebruikt
en dus niet het Brabantse Middel-Nederlands ...

In de twaalfde eeuw breidden vazallen van
de Leuvens-Brusselse graaf, in 1106 hertog,
hun macht over Wambeek-Lombeek-Ternat uit.

De graaf van Leuven-Brussel was op 13 mei 1106 uitgeroepen tot hertog van Neder-
Lotharingen, tussen Neder-Rijn en Schelde. Zijn huismacht rijkte maar tot aan de Dender.
In de twaalfde eeuw maakten vazallen van de hertogen van Lotharingen-Brabant zich meester
van de bossen en woeste gronden van het domein Wambeek, waarvan Ternat een gehucht was
en waartoe ook Lombeekzich een vertegenwoordiging
van de Nijvelse abdij. Alle abdijdomeinen lagen ook in de Brabantgouw,
tussen Schelde en Dijle.

Sinds ongeveer het jaar 1000 had de graaf
van Leuven zich opgeworpen tot bescherm-
heer van de Sint-Gertrudisabdij, inclusief
het West-Brabantse eigendom ervan.

De abdissen bleven echter op het standpunt dat zij rechtstreeks aan de Duitse
keizer ondergeschikt waren en niet aan andere wereldlijke heren.
In latere schriftelijke overeenkomsten tussen de hertogen en de abdissen
zou meestal de taal van de abdij van Nijvel, het Picardisch, worden gebruikt
en dus niet het Brabantse Middel-Nederlands ...

In de twaalfde eeuw breidden vazallen van
de Leuvens-Brusselse graaf, in 1106 hertog,
hun macht over Wambeek-Lombeek-Ternat uit.

De graaf van Leuven-Brussel was op 13 mei 1106 uitgeroepen tot hertog van Neder-
Lotharingen, tussen Neder-Rijn en Schelde. Zijn huismacht rijkte maar tot aan de Dender.
In de twaalfde eeuw maakten vazallen van de hertogen van Lotharingen-Brabant zich meester
van de bossen en woeste gronden van het domein Wambeek, waarvan Ternat een gehucht was
en waartoe ook Lombeek met zijn uitgestrekte bossen in het westen behoorde.

In Sint-Katherina-Lombeek zijn er nog steeds -
herbeplante - restanten van het Hertogenbos ,
volksetymologisch vervormd tot Hertigembos.

De abdij van Nijvel betwistte nog zeer lang de eigendomsverhoudingen in haar
Wambeekse domein. In de dertiende eeuw legde hertog Jan I de rechten van
de hertogen van Brabant enerzijds en de rechten van de abdij van Nijvel vast
voor het Hertogenbos, deel van de bossen van Over-Alfen ( in West-Lombeek).
Het Liedekerkebos lag weliswaar in Neder-Lotharingen, maar in het graafschap
Aalst, dat bij het graafschap Vlaanderen hoorde. De Vlaanderbeek vormde
de grens tussen Lombeek en Liedekerke.

Tot het einde van de 18e eeuw bleef Ternat of
Kruikenburg ( eerst heerlijkheid, vanaf de
17e eeuw graafschap ) in het hertogdom Brabant.

In de loop der eeuwen werd Wambeek ( dat een tijd zelfs Brabantse meierij was )
minder belangrijk ten voordele van Ternat, waar de wachttoren van de Wezemaels
onder Evrard tSerclaes of Tserclaes was omgevormd tot bewoonde burcht.
In de Spaanse tijd verkreeg de familie de Fourneau dat Ternat of Kruikenburg werd
verheven tot graafschap binnen Brabant.

De kleinere kastelen van Lombeek, Steenvoorde en Vitseroel verdwenen, terwijl
er in het midden van de 18e eeuw een nieuw stijlvol verblijf bijkwam : het
omwalde kasteeltje De Mot, waarvan de naam laat vermoeden dat het zou
kunnen teruggaan tot een een kleine middeleeuwse versterking.
Het belang van Kruikenburg of Ternat moest blijken uit de indrukwekkende
toren van de Sint-Gertrudiskerk, de hoogste van West-Brabant.

Nade Franse inval op het einde van de 18e eeuw werd het graafschap Ternat
of Kruikenburg opgeheven en zo ontstonden de drie gemeenten Wambeek,
Sint-Katherina-Lombeek en Ternat. Ternat had recht op een notaris.

De bloeiperiode van Ternat was de 19e eeuw :
het eerste spoorwegstation tussen Jette en Denderleeuw,
de post, de wekelijkse markt, enz.


De geografische ligging in het Alfendal bracht met zich mee, dat de spoorlijn Brussel-Denderleeuw
niet over het hoger gelegen Asse werd aangelegd, maar over Ternat. Ternat bleef lange tijd het enige
station tussen Jette en Denderleeuw.

Dat Ternat een station, een postkantoor en een wekelijkse markt verkreeg had ook te maken met
het initiatief van plaatselijke politici, handelaars en notabelen. Ternat was toen een belangrijk
centrum van de hopteelt en de hophandel.

In Ternat was een gendarmerie gevestigd op de Dries ( in een nu verdwenen waardevol gebouw).

Het centrum van Ternat met de Dries, het Kerkplein, de Kerkstraat, de Dries en de Statiestraat werd
door het gemeentebestuur verfraaid. Bij Brusselaars was het schilderachtige Ternat bekend door
het kasteel, de kerk, het Morettelandschap en de watermolen van Neeralfene met de vijver Sint-Anneke.

Wambeek, het dorp van Pol de Mont, en Sint-Katherina-Lombeek, met nog redelijk wat bos,
waren kleinere landbouwdorpen met hier en daar een brouwerij.

Historische figuren

Ridder Evrard tSerclaes was in de 14e eeuw heer van Ternat
en schepen van Brussel. Hij bevrijdde het Brabantse Brussel
van de troepen van graaf Lodewijk van Male.


Bij de Grote Markt in Brussel heeft deze heer van Ternat nog altijd zijn gedenkplaat, in Ternat wordt
hij enkel herdacht met de 'tSerclaesstraat, hoewel hij volgens een middeleeuwse kroniek in Ternat
begraven werd. Het hoofdelement in het wapen van ridder Evrard tSerclaes bestaat uit een witte of
zilveren leeuw op een rood veld, de oude kleuren van Brabant en Lotharingen.

Graaf Hendrik de Fourneau van Cruquenbourg

Graaf Cruquenbourg nam als Adjudant van de Prins van Oranje deel aan de Slag van Waterloo in 1815

Historische gebouwen

Sint-Gertrudiskerk

De in de 12e eeuw vermelde kapel van Ternat ( 1112 ) groeide later uit tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
die tot Sinte-Gertrudiskerk werd herdoopt. Vooral is zij nu bekend omwille van de meer dan
60 meter hoge toren met het traptorentje waarop bovenaan de kruik van het graafschap
Kruikenburg werd aangebracht. De sijl van het geheel is laatgotisch.

De Kruikenburg

Het waterkasteel van Ternat beschikt vandaag nog over twee grote en twee kleine torens.
hoewel het woonkasteel werd omgevormd, verraden de torens en de structuur nog de oorsprong
als middeleeuwse wachttoren en burcht. De adellijke bewoners zijn al voor voor de Tweede
Wereldoorlog verdwenen. Sindsdien hielden de Broeders van de Christelijke Scholen
het kasteel met domein in stand. Momenteel beheert de gemeente de vijvers en het bos.

Andere

Het kleine Kasteel De Mot, 18e-eeuws,vroeger omwald, sinds de 19e eeuw gemeentehuis.

Vierkanthoeves :
Hof van Lombeek, Hof ten Berg ( Lombeek ),

Hof te Vitseroel  (Ternat) , Hof ten Berg ( Ternat ).

Herenhuizen :
in de Dreef, o.a. de kapelanie van O-L-V ( waar ooit burg. dr. Th. Poodt woonde )

Station Ternat met torentje als symbool van het grote kasteeldorp

Dries of Marktplein met metalen pomp.


Watermolens:
Klapscheut ( Wambeek ), ten Berg ( Lombeek ), Opalfene, Neeralfene, Steenvoorde

Andere merkwaardige kerk:
de Sint-Remigiuskerk in Wambeek

Natuur

Hertogenbos of 'Hertigembos' te Sint-Katherina-Lombeek
Klein herbeplant deel van de oude bossen van Overalfen.
Toegankelijk langs Veldstraat en Nieuwbaan.

Ook de omgeving van de omgeving van de Watermolen
van Lombeek en het gehucht Zemst ( Sempst) .

Het grote landbouwgebied van Zemst-Bieshop-Terlinden-Zierebeek.
Hier zijn spijtig genoeg de schilderachtige aarden landbouwwegen
verdwenen en vervangen door ruilverkavelingsbeton.

Ternat vandaag

Vandaag de dag is Ternat met de deelgemeenten
Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek meegerekend
ongeveer 2500 ha groot. Het telt zowat 15.000 inwoners.

Door het ontstaan van de fusiegemeente Ternat in 1977 werden het oude domein van Wambeek
en het graafschap Kruikenburg in een moderne vorm hersteld.

Ternat ligt aan het kruispunt van de E-40 Calais-Keulen
en de N285 Asse-Hove ( Edingen )
Ternat beschikt over twee spoorwegstations op de lijnen
Brussel-Jette-Aalst en Halle-Jette-Aalst.

De steenweg Asse-Edingen fungeert als gewestelijke noord-zuid-verbindingsweg.

In het kader van het gewestelijk expressnet zullen in Ternat ten minste drie treinen per uur
in beide richtingen stoppen.

In Ternat bevinden zich drie bedrijvenzones. Ternat
is o.a. bekend door een woon-doe-het-zelf, een
cultureel centrum, voortgezet en volwassenenonderwijs
en Rock Ternat.

Momenteel is Ternat in West-Brabant vooral bekend door het onderwijs en De Ploter.
Buiten de provincie Brabant doet Ternat vaak denken aan Rock Ternat en de E-40.

Plaatsnaam Ternat 900 jaar oud

         900 Ternat 900


Graafschap Ternat 350 jaar oud

 1662 Graafschap Ternat 2012

23 oktober 1662 - 23 oktober 2012

9 januari  1663    -  9 januari 2013

     Graafschap Kruikenburg   

Ternatse Feestdag

Vanaf 23 oktober 2013 wordt 23 oktober

door de VGT ingesteld tot

de Dag van het Graafschap Ternat,

of de Ternatse Feestdag.

( Mededeling van de VGT,

de Vrienden van het Graafschap Ternat )

Toekomst

Het Brabantse Ternat groen en Nederlands
Ternat als belangrijke gemeente
in de provincie Vlaams-Brabant .....


Andere pagina s:

www.brabant.fcpages.com/index.html

www.brabant.fcpages.com/brabant_benelux_EU.html

Ternat links

Gemeente Ternat in Brabant
http://brabant.4lima.de/ternat.balder.html

http://brabant.4lima.de/4-ternat-ternat.html 

Hertogenbos of Hertigembos
http://brabant.4lima.de/hertigembos.html

Ridder Everhard

http://t-serclaes.jouwweb.nl

 

Info Ternat Info

www.ternat.tk

http://brabant.4lima.de/4-kruikenburg-kruikenburg.html

www kruikenburg.tk

Ternat vandaag - Nederlands Ternat

www.gemeente-ternat.tk 

http://ternat.jouwweb.be/
 

www.ternat.tk

www.ternat.de.be/

http://ternat.flavors.me

Negenhonderd jaar Nath 1112-2012 Ternat 900 jaar

900 jaar Ternat

350 jaar Graafschap Ternat

www.jouweigenwebsite.be/ternat/

http://ternat.yolasite.com/

http://sitemn.gr/ternat/

Gemeentelijke site

www.ternat.be

Brabant - links :


http://hertogdom-brabant.tripod.com/

www.hertogdom-brabant.eu

www.brabant.ch/

www.brabant.nl/
www.provincie-brabant.tk

http://brabant.freeprohosting/index.html

.

Zoekmachines

www.vinden.be/

www.yahoo.com

www.doortje.be

www.webwatch.be


Info

brabant-brabant@hotmail.com

Ternat Graafschap Kruikenburg 350 jaar

Ternat - Brabant


free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting